Vase: Round, White, Yellow, Ochre-Ball …

$7.50

Vase: Round, White, Yellow, Ochre-Ball Leaf Design

Colors: White, Yellow, Ochre
Patterns: Ball, Leaf
Materials: Ceramic
SKU: 54006128

Category: SKU: 54006128